ортодонтия банер за нас

Ексклузивен теоретико-практичен курс, предназначен за подготовка на лекари по дентална медицина за извършване на профилактика, диагностика и лечение на зъбно-челюстни деформации във всичките им фази.

В рамките на курса, обхващащ 10 модула, всеки от които с продължителност по 3 дни, теоретично и практически ще бъдат представени съвременни концепции за оклузия и зъбно-челюстни деформации, нови техники за лечение, самолигиращи се брекети, както и лечение с алайнери.

 Предвиденото овладяване на задълбочени знания по всички аспекти на ортодонията прави курса подходящ за начинаещи и напреднали. Участниците ще имат възможност да планират, прилагат, наблюдават и решават клинични случаи с различни нива на сложност. Сред включените за разглеждане теми са документиране на клинични случаи, управление на консултации и пациенти с правилните изследователски методи.

Курсистите ще имат възможност да наблюдават различни етапи от лечението с различни зъбно-челюстни деформации.

Ръководител на курса – проф. Пауло Фернандес Рето – професор и докторант, магистър по ортодонтия и зъбно-лицева ортопедия с 12-годишен опит в провеждането на курсове.

                Език на провеждане – английски.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Информация за връзка с екипа ни в радзел контакти.

КЪМ КОНТАКТИ
BGORTO - как да се свържете с нас?