За контакти

Ортодонт България

Нашите офиси

Ортодонт България - За контакти
Португалия

Лисабон

 

Контакт

+351 965684530
bg.ortodont@gmail.com
dr.nadia.borisova@gmail.com

Ортодонт България контакти
България

София

Контакт

+359 879921078
bg.ortodont@gmail.com
dr.nadia.borisova@gmail.com